Các dự án

  • Tên dự án: Dự án Ủy ban nhân dân Phường Bưởi
  • Thời gian bắt đầu: Tháng 8 năm 2018
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2018
  • Địa điểm dự án: UBND Phường Bưởi- Quận Tây Hồ- TP. HÀ Nội
  • Mô tả dự án: Cung cấp hạng mục vách kính, cửa nhựa lõi thép UPVC Giá trị: 178 triệu
Chi tiết dự án
Nội dung bài viết đang được chúng tôi cập nhật. Cảm ơn quý khách đã quan tâm!